Fiber Trace Viewer

Fiber Trace Viewer

ฟรี
เป็น intuitive Windows-จากโปรแกรแพกเกจสำหรับเปลี่ยนภาพเป็นนสูง
คะแนนผู้ใช้
3.9  (41 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
4.6
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
OFS-100 เปลี่ยนภาพเป็น Fiber Trace ซอฟต์แวร์เป็น intuitive Windows-จากโปรแกรมล่องหลังการประมวลผลของเปลี่ยนภาพเป็นเวลาโดเมน reflectometer, polarization โหมด dispersion, chromatic dispersion, เปลี่ยนภาพเป็นการวิเคราะห์แถบแสงแยกสีและกลับไปเปลี่ยนภาพเป็นการสูญเสียสูงในห้องทำงานสภาพแวดล้อมนะ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: